W skrócie

Na tej stronie znajdują się informacje o dodatkowych usługach możliwych do zamówienia przez szkołę jak wprowadzanie danych, szkolenie pracowników czy zakup i instalacja sprzętu.

Usługi dodatkowe

Szkolenie dla pracowników szkoły

Każda szkoła, która zdecyduje się na korzystanie z systemu TopSzkola.pl, na swoje życzenie może otrzymać szkolenie dla pracowników szkoły (dyrekcji, administratorów, wychowawców i nauczycieli), które przygotuje ich do pracy z systemem i wykorzystania pełni jego możliwości.

Szkolenie jest przeprowadzane przez naszych pracowników i standardowo trwa 135 minut (3 godziny lekcyjne, możliwe przerwy), lecz po konsultacji ze szkołą jego długość może się zmienić. Proponujemy dwa sposoby przeprowadzenia szkolenia:

  • Tradycyjnie - odbędzie się w szkole. Koszt takiego szkolenia jest obliczany na podstawie odległości od Wrocławia: 300 PLN + 1 PLN/km odległości drogowej brutto.
  • Interaktywnie - odbędzie się za pośrednictwem internetu (dostępne dla szkół z całego kraju). Różnica w porównaniu do tradycyjnego szkolenia jest taka, że osoby prowadzącej nie widać a jedynie słychać, poza tym może ona prowadzić konwersacje z uczestnikami szkolenia i pokazywać na ekranie sposób wykonywania czynności w systemie. Koszt tego szkolenia to 200 PLN brutto (dla szkół, które zakupiły abonament o wartości powyżej 1200 PLN jest za darmo).

Wprowadzanie danych do systemu

Na życzenie szkoły, jeśli przykładowo żaden z jej pracowników nie chce się podjąć wprowadzenia danych do systemu, oferujemy usługę wprowadzania danych do systemu, która obejmuje głównie dane uczniów i rodziców, ale może zostać rozszerzona na przykład o dane przedmiotów uczonych w klasach. Aby usługa mogła zostać wykonana, szkoła przesyła nam faksem, e-mailem lub pocztą zeskanowane lub wydrukowane dane, które wprowadzimy do systemu. Czas realizacji usługi to 2 dni robocze od momentu dotarcia przesyłki z danymi. Koszt usługi wynosi:

  • Dane ucznia: 1 PLN brutto za wpisanie jednego ucznia,
  • Dane rodzica: 0.50 PLN brutto za wpisanie jednego rodzica,
  • Dane przedmiotu: 0.25 PLN brutto za wpisanie jednego przedmiotu.

Zakup i instalacja sprzętu komputerowego dla szkoły

Wspierając proces informatyzacji szkoły, oferujemy doradztwo w zakresie doboru sprzętu do obsługi dziennika elektronicznego w szkole. Na życzenie szkoły możemy przygotować każdy komputer tak, aby był gotowy do pracy w szkole, a więc zainstalować system operacyjny i niezbędne aplikacje, skonfigurować połączenie z siecią. Koszt usługi wynosi 100 PLN brutto od jednego komputera, przy czym minimalna liczba komputerów to 5. Do tej kwoty należy doliczyć 1 PLN brutto za każdy kilometr odległości od Wrocławia.

Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt