Trofeum Gajusa

Początkowo znajdujący się na przestrzeni P monument, zwany odtąd „trofeum Gajusa”, zbudowany został 40 lat przed napisaniem listu przez tego ostatniego, składał się zasadniczo z trawer- tynowej półki, spoczywającej na dwóch marmurowych kolumienkach oddalonych około 1 metra od czerwonego muru i okalającej dolną wnękę, przy czym wnęka górna dotykała tylko półki. Patrząc na stan dzisiejszy, trudno jest uzmysłowić sobie wygląd pierwotnego monumentu, bowiem praca murarzy z IV wieku znacznie zmieniła to miejsce. Lewa kolumienka przetrwała jednak, potwierdzając niejako dane przekazane przez tradycję. Na gruncie, na którym stoi monument, między fundamentami kolumienek, kwadratowy otwór zamknięty ruchomą płytką kamienną umożliwia dostęp do grobu o głębokości 0,90 metra i szerokości 0,80 metra, usytuowanego nie prostopadle do czerwonego muru, lecz nieco w lewo. Ten grób otaczają inne, w których znaleziono kości osób różnej płci i wieku, Wielkie rozczarowanie przeżyli archeolodzy prowadzący pierwsze prace wykopaliskowe, gdy przystąpili do zbadania grobu, powyżej którego zbudowano trofeum Gajusa: grób był pusty! Stan, w jakim go odnaleziono, nie odpowiadał z pewnością powszechnemu oczekiwaniu, lecz grób był tym, którego poszukiwano. Dlatego Pius XII ogłosił światu w przemówieniu radiowym w dniu 23 grudnia 1950 roku: „Zasadnicze pytanie brzmi następująco: czy naprawdę odnaleziono grób św. Piotra? Na to pytanie końcowe wyniki prac i badań udzielają odpowiedzi twierdzącej: tak! odnaleziono grób Księcia Apostołów”43.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>