Polityka prywatności

Jakie dane są zbierane?

Podczas rejestracji

Aby można było skorzystać z funkcji systemu trzeba się zarejestrować. Na tym etapie konieczne będzie podanie adresu loginu, hasła, adresu e-mail, nazwy szkoły/klasy i województwa.

Podczas pracy z systemem

Zapisywane są wszelkie dane wpisywane przez dyrekcję, nauczycieli, rodziców i uczniów. Zalicza się tutaj m.in. dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres, PESEL, NIP), dane szkoły (adres, e-mail, nazwa, NIP, REGON), dane dydaktyczne (oceny, frekwencja, programy nauczania, przedmioty, plany zajęć), dane ewidencyjne (hospitacje, wydarzenia, wycieczki, itp.), dane wewnętrzne (ogłoszenia, dokumenty, wiadomości).

Automatycznie

Zapisywany jest jedynie adres IP komputera, data logowania do systemu i wykonywania w nim operacji na ocenach i frekwencji. Dane te są zbierane ze względów bezpieczeństwa.

Jak wykorzystywane są dane?

Wszelkie dane zawarte w systemie są wykorzystywane jedynie w celu świadczenia przez system TopSzkola.pl usługi dostępu do dziennika elektronicznego i powiązanych z nim funkcjonalności oraz obsługi i utrzymania prawidłowego funkcjonowania systemu (zmiany parametrów kont użytkowników, wystawianie faktur szkołom, wysyłanie e-maili z przypomnieniami lub nowym hasłem, itp.).

Żadne z przechowywanych informacji nie są udostępniane, sprzedawane podmiotom trzecim, bądź wykorzystywane w celach marketingowych lub innych nie związanych z funkcjonowaniem systemu.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu systemu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownicy systemu, w zależności od swoich uprawnień mają wgląd do różnych zbiorów danych. Wszystkie dane osobowe mogą zostać zmienione po zalogowaniu się do systemu przez uprawnione do tego osoby. Na przykład dyrektor/pełnomocnik może zmienić dane nauczycieli, a wychowawca klasy dane jej uczniów. Każdy użytkownik po zalogowaniu się ma ponadto możliwość zmiany swojego loginu, hasła i e-maila.

Poniżej przedstawiono szczegółowo poszczególne zbiory dostępne dla grup użytkowników.

  • Dyrektor/pełnomocnik - jeśli posiada uprawnienie "zarządzanie klasami", ma wgląd i możliwość edycji wszystkich danych osobowych uczniów (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, PESEL, data i miejsce urodzenia, dane prawnych opiekunów), rodziców (imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu) z całej szkoły. Jeśli posiada uprawnienie "zarządzanie nauczycielami", ma wgląd i możliwość edycji danych pracowników/nauczycieli (imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu, tytuł naukowy). Jeśli posiada uprawnienie "zarządzanie pełnomocnikami/szkołą", ma wgląd i możliwość edycji danych szkoły (adres, e-mail, nazwa, NIP, REGON).
  • Wychowawca klasy - ma wgląd i możliwość edycji wszystkich danych osobowych uczniów (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, PESEL, data i miejsce urodzenia, dane prawnych opiekunów) swojej klasy oraz ich rodziców (imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu). Ponadto ma wgląd do danych innych nauczycieli w szkole (tylko imię i nazwisko). Jeśli prowadzi lekcje w innych klasach, ma dostęp do danych osobowych uczniów tych klas (tylko imię i nazwisko).
  • Rodzic - ma wgląd do danych osobowych uczniów, których jest opiekunem (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, PESEL, data i miejsce urodzenia, dane prawnych opiekunów) oraz do swoich danych (imię, nazwisko, e-mail).
  • Uczeń - ma wgląd do swoich danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail).

Nie wszystkie dane osobowe mogą być bezpośrednio zmieniane przez ich właścicieli, aby zachować spójność i poprawność danych, a także nie zakłócać działania systemu. Na przykład uczeń nie może zmienić swojego imienia i nazwiska, gdyż mogłoby to prowadzić do nadużyć i utrudnić pracę nauczycielom. Tak samo jest z resztą w przypadku dzienników papierowych.

W przypadku pozostałych danych (nieosobowych), obowiązuje zasada, że dyrektor (o ile posiada odpowiednie do tego uprawnienia), ma dostęp do wglądu i edycji wszystkich danych dydaktycznych w szkole (oceny, frekwencja, programy nauczania, przedmioty, plany zajęć) oraz danych ewidencyjnych (hospitacje, wydarzenia, wycieczki). Nie posiada dostępu do danych przeznaczonych wyłącznie dla poszczególnych klas (dokumenty i ogłoszenia klasowe), nie posiada dostępu również do notatek na temat uczniów.

Z kolei wychowawca klasy posiada dostęp do wglądu danych nieosobowych ogólnoszkolnych (dokumenty i ogłoszenia szkolne). Natomiast posiada dostęp do edycji i wglądu wszystkich danych dydaktycznych, ewidencyjnych i roboczych obejmujących prowadzoną przez niego klasę.

Dyrektor nie ma możliwości zmiany loginu czy hasła innych użytkowników, natomiast może wygenerować dla nich nowe hasło (np. jeśli zostało zapomniane), które zostanie wysłane na e-mail - dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i rodziców/uczniów w całej szkole. Wychowawca może wygenerować nowe hasło dla rodziców i uczniów swojej klasy.

Wykorzystywanie cookies

TopSzkola.pl przechowuje pliki cookie na komputerach użytkowników w celu identyfikacji użytkowników oraz wybranych przez nich usług. Najważniejszym plikiem jest cookie utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej stronie potwierdzać swojej tożsamości (wpisywać loginu i hasła). Z tego względu wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z systemu TopSzkola.pl. System nie wysyła szpiegujących plików cookie ani innego oprogramowania zbierającego dane na temat użytkownika.

Zabezpieczenie danych

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika, a serwerem systemu podczas logowania, rejestracji i zmiany danych użytkownika jest szyfrowana z użyciem bezpiecznego protokołu SSL (Secure Socket Layer), co w znacznym stopniu utrudnia podsłuchanie komunikacji. Ponadto nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich i przechowywane w bezpiecznym centrum danych.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane: CodeTraxx z siedzibą we Wrocławiu (szczegółowe dane kontaktowe na stronie "Kontakt").

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie "Kontakt".

Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt