POKÓJ W ANAGNI

Preliminaria pokojowe zostały podpisane w Anagni w roku 1176. Wiosną następnego roku w Wenecji rozpoczęto rokowania, które zakończyły się na początku lata. 24 lipca Fryderyk Rudobrody stanął u wejścia do Katedry Sw. Marka: ukląkł przed Aleksandrem III i błagał pokornie o odwołanie klątwy, którą został obłożony. Papież podniósł go ,,uprzejmie”, jak podaje kronika, i dał mu pocałunek pokoju, którego odmówił mu w dniu koronacji. Odtąd Rudobrody będzie wierną podporą Stolicy Apostolskiej. _

Aleksander III wrócił do Rzymu jako triumfator. Poświęcił pięć ostatnich lat swego długiego pontyfikatu na zaprowadzenie porządku w administracji Kościoła. Określił, jakie sprawy zastrzeżone są dla papieża, ustalił nowe zasady kanoniczne, uregulował za pomocą przepisów różne procedury, między innymi procedurę kanonizacji128. Ostatnim doniosłym aktem pontyfikatu Aleksandra III było zwołanie w roku 1179 soboru powszechnego, trzeciego Laterańskiego. Sobór potępił herezje wal- densów i albigensów i postanowił, że wybór papieża należeć będzie wyłącznie do kardynałów i powinien nastąpić większością dwóch trzecich głosów. Postanowienie to zachowało do dziś swą moc obowiązującą.

Długotrwały pontyfikat Aleksandra III, jeden z najdłuższych w dziejach Kościoła, zakończył się 30 sierpnia roku 1181. Obfitował w liczne, burzliwe wydarzenia, lecz zagwarantował Kościołowi wolność duchową, do jakiej Kościół od dawna dążył.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>