PAŁACE I BUDYNKI ADMINISTRACJI KURIALNEJ CZ. 2

Tak więc administracja Kurii Rzymskiej jest bardzo rozproszona po Rzymie. W Mieście Watykańskim znajdują się jedynie Sekretariat Stanu, Papieska Rada Środków Przekazu Społecznego, Papieska Rada „Cor Unum”, koordynująca działanie służb charytatywnych Kościoła, służby gospodarcze i finansowe, niektóre urządzenia techniczne oraz filmoteka. W Pałacu Świętego Ofi- cjum mieszczą się: Kongregacja Nauki Wiary, Międzynarodowa Komisja Teologiczna oraz Komisja Biblijna. Kongregacja Ewangelizacji Narodów zajmuje ciągle dawny pałac Kongregacji Rozkrzewiania Wiary na placu Hiszpańskim. Trybunały i sądy kościelne – Sygnatura Apostolska, czyli kościelny sąd kasacyjny, i Rota Rzymska – obradują w Pałacu Kancelarii, pod numerem 1 na placu Kancelarii, Kongregacja Kościołów Wschodnich mieści się w palazzo dei Convertendi, pod numerem 34 przy via della Conciliazione. Pozostałe dykasterie urzędują w dwóch budynkach położonych naprzeciw siebie pod numerami 3 i 10 na placu Piusa XII. Sekretariaty, komisje, rady i inne służby znajdują się w pałacu św. Kaliksta na Zatybrzu pod numerem 16, na placu Św. Kaliksta, a Naczelna Dyrekcja studia Radia Watykańskiego przy piazza Pia. Takie rozproszenie jest niekorzystne dla Stolicy Apostolskiej i krępujące dla państwa włoskiego. Nic więc dziwnego, że niekiedy rozlegają się głosy, domagające się rewizji Układów Laterańskich.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>