Pałac Innocentego III

Pałac Innocentego III został zbudowany dla papieża i jego dworu, a nie dla administrée:! papieskiej, która z upływem czasu stawała się coraz bardziej liczna i ociężała. Trzeba było dalej budować. Troszczono się jednakże przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa papieżowi. W tym właśnie celu w latach 1409-1410 wykonano w murach okalających Dzielnicę Leoniańską kryty pasaż, umożliwiający bezpieczne przejście z pałacu papieskiego do Zamku Sw. Anioła. W tym samym czasie wzniesiono kilka budowli o charakterze prowizorycznym i trzeba było czekać panowania Mikołaja V (1447-1455), aby ten przejściowy charakter budowli stał się ostatecznym. Mikołaj V był rzeczywiście wielkim budowniczym i Watykan wiele ma mu do zawdzięczenia. To właśnie jemu zawdzięcza układ późniejszego dziedzińca św. Damazego: to on wezwał Fra AngeLico, aby ozdobił freskami pałac, a zwłaszcza pracownię papieską, która znana jest dzisiaj pod nazwą kaplicy Mikołaja V: to on wreszcie stworzył zaczątek późniejszej Biblioteki Watykańskiej.

Po Mikołaju V jego następcy, głównie w epoce odrodzenia, uzupełnili i wzbogacili, nie zawsze zresztą szczęśliwie, zespół budynków określanych wspólną nazwą Watykan. Sykstus IV (1471-1484), który wywodził się ze słynnego rodu délia Rovere i należał do zakonu franciszkanów, zbudował pomiędzy pałacem a bazyliką słynną kaplicę noszącą jego imię, Kaplicę Sykstyń- ską, którą Michał Anioł przyozdobił freskiem z wyobrażeniem Sądu Ostatecznego. Jego następca, Innocenty VIII (1484-1492) pobudował w ogrodach siedzibę wypoczynkową, Belweder, który później został połączony z pałacem papieskim zespołem budynków wzniesionych przez Bramantego, zamykającym bardzo długi dziedziniec – jego długość wynosiła około 300 metrów. Perspektywa tego dziedzińca została zakłócona u schyłku XVI wieku przez budowę Biblioteki, która oddzieliła jego część północną, dziedziniec Pigna – od nazwy ogromnej szyszki przeniesionej tam ze starożytnej bazyliki konstantyńskiej – od części południowej, zwanej odtąd dziedzińcem belwederskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>