NAJMNIEJSZE PAŃSTWO ŚWIATA CZ. 2

Druga wojna światowa, a nade wszystko okupacja Wiecznego Miasta przez Niemców, uwypukliły trudności tak ograniczonego Państwa Watykańskiego do tego stopnia, iż akredytowany przy jego zwierzchniku korpus dyplomatyczny nie może zamieszkiwać na terytorium Państwa. Można wyobrazić sobie niezliczone kłopoty, jakich w latach 1940-1944 doznały misje dyplomatyczne przy Stolicy Apostolskiej państw, znajdujących się w stanie wojny z Włochami i Niemcami, w sprawach rezydencji dyplomatów oraz ich podróży i kontaktów. Opublikowane przez Stolicę Apostolską dokumenty dotyczące drugiej wojny światowej dostarczają o tym nader pouczających informacji. Można również uzmysłowić sobie problemy, wobec których stanęły władze watykańskie w związku z napływem wielu tysięcy uchodźców, zakwaterowywanych w trudnych warunkach w Castel Gandolfo.

Do tych nauk, płynących z względnie niedawnej przeszłości, dochodzą obecnie względy natury politycznej. Istnienie w Rzymie, poza granicami Państwa Miasta Watykańskiego, pałaców i budynków papieskich korzystających z przywilejów ekstery- torialności wydaje się nie do przyjęcia dla kół politycznych, skłonnych podejrzewać Stolicę Apostolską o wywieranie wpływu na bieg polityki włoskiej.

Nie można zatem dziwić się, że niektórzy niezbyt życzliwi Kościołowi politycy z chwilą rozpoczęcia negocjowania Układów Laterańskich zdyskontowali pierwsze propozycje Mussoliniego, posuwając się nawet dalej aniżeli duce, gdyż śnili o przekazaniu Stolicy Apostolskiej terytorium umożliwiającego bezpośredni do niej dostęp drogą lotniczą i być może morską! W zamian – rozproszona w Rzymie administracja papieska wraz z korpusem dyplomatycznym miała być zgrupowana w całości poza miastem. Tego rodzaju rozstrzygnięcie zrodziłoby jednak trudne do rozwiązania problemy finansowe, nie mogłoby też natychmiast zmienić rzeczywistości.

Dzisiejsza rzeczywistość to mozaika terenów stanowiących własność Watykanu poza Miastem Watykańskim. O ile Miasto zajmuje powierzchnię 44 hektarów, to posiadłości Stolicy Apostolskiej w Rzymie i we Włoszech są o wiele bardziej rozległe. Można je podzielić na pięć grup: bazyliki patriarchalne, sanktuaria, pałace i budynki administracji kurialnej, urządzenia techniczne Radia Watykańskiego oraz wille papieskie. Istnieją cztery bazyliki patriarchalne lub większe: Sw. Piotra na Watykanie, Sw. Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore (Matki Boskiej Większej) oraz Sw. Pawła za Murami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>