Muzyka włoska

Większośc wielkich artystów wywodzi się właśnie z Włoch, z kraju gdzie jest wysoki poziom kultury. W tym kraju narodziło się europejskie malarstwo, architektura i muzyka, z Włoch również wywodzi się wspaniała opera. Poza operą szczególne znaczenie we Włoszech zyskała również muzyka instrumentalna. Pojawili się pierwsi twórcy, których nazwiska znane są do dziś. Na instrumenty klawiszowe komponował m.in. Girolamo Frescobaldi. Pojawił się też wielki Antonio Vivaldi. Zapanowała moda na muzykę skrzypcową, dzięki czemu nastąpił też rozkwit lutnictwa i takich rodów, jak Stradivari, Amati, Guarneri. Dla Włoch jak i dla całej Europy w przyszłości ogromne znaczenie miały trzy centra muzyczne. Były nimi Wenecja, Florencja i Neapol. Każde z tych miast skupiało elitę ze świata artystycznego, która przyczyniła się do wypracowania konkretnego nurtu. Stąd używa się określeń: szkoła wenecka, florencka i neapolitańska. Wenecja zaznaczyła swoje wpływy jeszcze w renesansie. Rozwijała się tu muzyka kościelna, związana z bazyliką św. Marka, oraz muzyka świecka dla bogatych mieszczan. To miasto uważane jest za kolebkę muzyki instrumentalnej. Z kolei Florencja zasłynęła z artystycznej grupy Camerata, skupiającej muzyków i poetów, którzy stali się prekursorami włoskiej oraz światowej opery.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>