W skrócie

Na tej stronie znajdują się informacje o możliwości zainstalowania systemu tylko dla jednej szkoły na wybranym przez nią serwerze.

Oferta obejmuje również niemal dowolne zmiany w funkcjonalności systemu na życzenie szkoły.

Instalacja indywidualna

Dla szkół, które chciałyby rozszerzyć funkcjonalność systemu według własnych upodobań i korzystać z niego na osobnym serwerze, przygotowana została oferta instalacji indywidualnej, która obejmuje:

  • Instalację systemu na osobnym serwerze, z którego nie będzie korzystać żadna inna szkoła,
  • administrowanie serwerem, na którym znajduje się system,
  • wybraną domenę internetową szkoły,
  • stworzenie zintegrowanej witryny szkolnej zgodnie z wymaganiami szkoły - więcej w części poświęconej tworzeniu stron szkolnych,
  • wdrożenie systemu CMS dla serwisu szkolnego, który umożliwi zarządzanie treścią w publicznej części systemu,
  • wprowadzanie zmian w funkcjonalności systemu.

Zainteresowane szkoły zapraszamy do kontaktowania się z nami (sposoby kontaktu dostępne są na stronie kontaktu. Z każdą szkołą przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje w celu określenia wymagań i kosztów.

Szkoła, która zdecyduje się na skorzystanie z oferty instalacji indywidualnej, może wybrać, oprócz obligatoryjnych elementów oferty, elementy dodatkowe. Instalacja i administrowanie serwerem są elementami obligatoryjnymi, ze względu na bezpieczeństwo i jakość funkcjonowania systemu. Poniżej znajduje się dokładny opis poszczególnych części oferty, wraz z szacunkowym podaniem ich kosztów.

Instalacja na osobnym serwerze

Instalacja obejmuje uruchomienie systemu w niezmienionej postaci na wybranym po konsultacji ze szkołą serwerze. Możliwe do wyboru są serwery, które spełniają wymagania systemu TopSzkola.pl - dla zainteresowanych szkół, przedstawimy dokładnie te wymagania. Na polskim rynku jest obecnie wiele firm, które oferują usługi hostingowe spełniające te wymagania. Instalacja systemu na serwerze wirtualnym to koszt 250 PLN, na serwerze dedykowanym lub VPS 400 PLN.

Dzięki instalacji na osobnym serwerze nie istnieją limity na liczbę klas w szkole, maksymalną objętość plików czy inne. Ogranicza je jedynie pojemność serwera.

Administrowanie serwerem systemu

Administrowanie serwerem obejmuje wszystkie czynności niezbędne do utrzymania prawidłowego działania systemu, jak tworzenie kopii zapasowych, naprawianie ewentualnych błędów, monitorowanie działania czy przywracanie do działania po wystąpieniu ewentualnych awarii. Szkoła, korzystając z tej usługi, nie będzie musiała przejmować się żadnymi kwestiami technicznymi. Koszt tej usługi to 120 PLN miesięcznie dla serwera wirtualnego i 200 PLN dla dedykowanego lub VPS.

Własna domena internetowa

Szkoła może wybrać domenę, pod którą dostępny będzie system. Koszt utrzymania domeny jest zależny od jej typu - domeny .pl kosztują ok. 100 PLN, domeny regionalne ok. 30 PLN rocznie. Oferujemy również w pakiecie dodanie domeny, pod którą znajdzie się strona, do katalogów stron internetowych, których część znajduje się tutaj. Możliwe jest zgłoszenie również do innych katalogów. Dzięki katalogom stron Państwa strona będzie łatwiejsza w odnalezieniu.

Wdrożenie systemu CMS i systemu szkolnego

Wdrożenie odbywa się na tej samej zasadzie jak dla stron szkolnych, z tym, że CMS i system będą mogły działać na tym samym, przeznaczonym wyłącznie dla Państwa szkoły, serwerze.

Wprowadzanie zmian w funkcjonalności systemu

Szkoła może wystąpić o wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu systemu już podczas jego działania lub przed instalacją. Ta usługa jest dodatkowo płatna, a cena i zakres zmian uzgadniane ze szkołą przed ich wykonaniem.

Poczta i inne zasoby

W przypadku instalowania systemu lub strony szkolnej na osobnym serwerze, szkoła ma oczywiście dostęp do dużej liczby skrzynek pocztowych (liczba jest zależna od wybranego serwera - jednak w większości przypadków jest nieograniczona) oraz przestrzeni dyskowej serwera przez FTP lub HTTP.

Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt