Funkcje dla rodzica i ucznia

Dla rodziców i uczniów opracowany został zestaw funkcji informacyjnych, dzięki którym mogą być na bieżąco z tym co się dzieje w szkole czy klasie ucznia, jak również na bieżąco śledzić postępy w nauce i frekwencję. Posiadają oni niezależne konta, które mają jednak niemal identyczną funkcjonalność, stąd przedstawienie ich wspólnie.

Opis funkcji i zrzuty ekranu

Przegląd ocen i frekwencji ucznia

Każdy rodzic i uczeń ma możliwość przeglądania ocen i frekwencji na zajęciach ucznia, bez konieczności kontaktu z wychowawcą. Rodzic widzi również notatki wychowawcy dotyczące ucznia. Jeśli frekwencja jest wprowadzana dla poszczególnych zajęć, rodzic może sprawdzić czy uczeń był obecny na poszczególnych zajęciach w danym dniu. Uwzględniane są obecności, nieobecności usprawiedliwione, nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia.

Przegląd archiwum ocen i frekwencji z poprzednich semestrów

Rodzic i uczeń posiada dostęp do archiwum ocen z poprzednich semestrów, które zawiera: oceny końcowe, oceny cząstkowe, średnie z ocen cząstkowych, liczbę godzin obecnych i nieobecnych, frekwencję.

Przegląd tematów zajęć

Rodzice i uczniowie mogą przeglądać tematy zrealizowanych zajęć z określeniem dni i przedmiotów, dzięki czemu będą posiadać wiedzę o tym czego uczą nauczyciele na poszczególnych przedmiotach.

Wydruk planu zajęć

Dla rodziców i uczniów dostępna jest funkcja przeglądu i wydruku planu zajęć.

Możliwość przypisania wielu uczniów do rodzica

Rodzic, jeśli posiada pod opieką więcej niż jednego ucznia korzystającego z systemu, może przypisać sobie wgląd do jego danych, o ile posiada do tego uprawnienia - musi istnieć w systemie jako rodzic również tego ucznia.

Wysyłanie na e-mail powiadomień o nowych ocenach

Każdy rodzic, o ile wyrazi taką chęć, może być informowany o zmianach ocen ucznia na podany w systemie e-mail. Takie powiadomienia wysyłane są raz dziennie i zawierają dokładną informację z jakiego przedmiotu i kategorii, jakie oceny uczeń otrzymał od wysłania poprzedniego powiadomienia.

Przegląd ogłoszeń szkolnych i klasowych

Rodzice i uczniowie mają dostęp do listy ogłoszeń szkolnych i klasowych, dzięki czemu mogą być na bieżąco poinformowani o tym co dzieje się w szkole i klasie.

Pobieranie dokumentów szkolnych i klasowych

Rodzic i uczeń może pobierać dokumenty zamieszczone przez dyrekcję lub wychowawcę klasy, aby np. zapoznać się z regulaminem szkoły, bądź innymi ważnymi dokumentami.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Rodzic i uczeń posiada możliwość odczytu wiadomości od dyrekcji i wychowawcy klasy. Ponadto może wysyłać wiadomości do wychowawcy, co w dużym stopniu poprawi komunikację między wychowawcą i rodzicami oraz zaoszczędzi ich czas.

Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt