Dzieje Kościoła są pełne sprzeczności

Dojście do władzy w roku 361 Juliana Apostaty (361-363) rozpoczęło – paradoksalnie – proces likwidacji arianizmu. Dwa lata rządów młodego cesarza, siostrzeńca Konstantyna, poległego w 32 roku życia w bitwie z Persami, zaznaczyło się ofensywnym nawrotem poganizmu i podjęciem środków przeciwko chrystianizmowi. Dla Juliana arianie mieli zniknąć, podobnie jak katolicy. Okrutniej dotykany represjami aniżeli katolicki Zachód, ariański Wschód znosił je o wiele gorzej. Cesarz odszczepieniec zmarł, a następca papieża Liberiusza, Hiszpan, św. Damazy I (366-384), zabrał się aktywnie do przywracania pokoju wewnętrznego w Kościele. Opracował on formularze doktrynalne, pod którymi podpisał się w roku 379 synod zwołany do Antiochii. Odtąd arianizm, zakazany na Wschodzie w roku 380 na mocy edyktu tessalońskiego, powoli tracił wpływy. Utrzymywał się jeszcze przez jakiś czas u Gotów, których ewangelizował ariański biskup Wulfilas (311?-383?), autor przekładu Biblii na język gocki. Arianizm zniknął ostatecznie w latach 589-590, gdy hiszpańscy Wizygoci wyrzekli się herezji w ślad za swym królem Rekare- dem I (586-601).

Papież św. Damazy znany jest ze słynnych napisów, jakie można odnaleźć na grobach katakumbowych oraz na murach starożytnych świątyń rzymskich. Nie byłoby słuszne uznawać za znaczące jedynie jego dzieła pisane, o dużej zresztą doniosłości, czy wykonane za jego sprawą prace w Bazylice Sw. Piotra79, w kościele Sw. Anastazji czy w innych sanktuariach. W czasie swego osiemnastoletniego panowania prowadził on niezwykle ożywioną działalność we wszystkich dziedzinach. To właśnie on powziął, między innymi, myśl łacińskiego przekładu Biblii – słynna Wulgata – którego dokonał na jego prośbę św. Hieronim (347-420). Prawdziwym tytułem do chwały św. Da- mazego jest jego niestrudzone działanie na rzecz jedności Kościoła oraz prymatu Biskupa Rzymskiego. Odwołując się stale do tradycji św. Piotra, umocnił św. Damazy silnie autorytet Biskupa Rzymu. Jest on twórcą wyrażeń, które zostaną przejęte a następnie uściślone: „papież”, „Stolica Apostolska”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>