CESARSTWO I PAPIESTWO WYSTAWIONE NA LICYTACJĘ

W Rzymie, owładniętym przez anarchię, każde z rywalizujących stronnictw pragnęło narzucić własnego kandydata na tron papieski. Panowały gwałt i przemoc. W okresie pięciu ostatnich miesięcy 897 roku trzej papieże zniknęli jeden po drugim: w sierpniu Stetan VI, ofiara spiskowców, którzy wtrącili go do więzienia i udusili: w listopadzie Roman, zdetronizowany w niewyjaśnionych okolicznościach: w grudniu, 20 dni po wyborze, Teodor II prawdopodobnie również zamordowany. Inni papieże zniknęli w podobny sposób, jak na przykład w maju roku 928 Jan X (914-928), skazany na śmierć w więzieniu, gdzie wtrącili go nowi spiskowcy.

Tymczasem Kościół istniał nadal. W niewiarygodnie ciężkich warunkach usiłowali papieże utrzymać na powierzchni Piotrową barkę pomimo przeciwnych wiatrów i wysokiej fali. Jan IX, benedyktyn, którego panowanie trwało niecałe dwa lata (898- 900), starał się określić dyscyplinę sakramentów chrztu i kapłaństwa oraz wymusić jej poszanowanie. Jego następca, Benedykt IV (900-903), walczył z powszechną w tym czasie rozwiązłością obyczajów. Leon VII (936-939) prowadził energiczną akcję, niestety – zbyt krótkotrwałą, dążąc do przestrzegania celibatu i przywrócenia dyscypliny w klasztorach. Marcin III (942-946) dźwignął z ruin spustoszone kościoły i wyróżnił się niestrudzoną dobroczynnością na rzecz biednych i nieszczęśliwych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>