Celestyn III

W XII wieku Eugeniusz III (1145-1153) i Klemens III (1187-1191) wznosili na wzgórzu watykańskim różne budowle, ale dopiero Celestyn III (1191-1198) wpadł na pomysł zbudowania prawdziwego pałacu papieskiego. Wykonanie tego projektu było dziełem jego następcy, Innocentego III (1198-1216),który wybrał na lokalizację pałacu taras wznoszący się na północnym zachodzie nad Bazyliką Sw, Piotra. Pałac Innocentego III stanowił zalążek pałaców papieskich mieszczących się wokół dziedzińca św. Damazego. Dla ochrony budynku zbudowano wokół niego solidne obwałowania, a niektóre ich elementy przetrwały do dzisiaj, jak na przykład słynna Spiżowa Brama. Dzisiaj umożliwia ona dostęp do szerokiego korytarza prowadzącego do królewskich schodów, wówczas otwierała się na podwórzec, na którego krańcu wznosiła się południowa część pałacu.

W ostatnim ćwierćwieczu XIII wieku Mikołaj III (1277-1280) rozszerzył posiadłości papieskie, nabywając tereny położone na północ od pałacu. Urządzono tam cienisty ogród, otoczony po części wysokim murem. Od tej chwili aż do przeniesienia Kurii papieskiej do Awinionu w roku 1309 papieże i ich dwór korzystali od czasu do czasu z możliwości opuszczenia Pałacu Laterańskiego i udawali się do pałacu w Watykanie. Krótkotrwały, liczący 32 miesiące pontyfikat Mikołaja III sprawowany był bardziej w Watykanie aniżeli w Pałacu Laterańskim.

Po powrocie papieży z Awinionu do Rzymu w 1377 roku Pałac Laterański nie był zamieszkiwany. Splądrowany, zajęty przez ludzi ubogich, którzy vnelckiuLaie ?aprćszali tam ogień, znajdował się w opłakanym stanie: wielkie sale pałacu zostały zamia- nione przez „dzikich” lokatorów na obory, stajnie, a nawet chlewy. W tych warunkach papież przeniósł swoją rezydencję do Watykanu. Dopiero wiele lat później miano odrestaurować Lateran, wahając się długo przed podjęciem decyzji: wyburzyć, czy zachować?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>