Category Watykan

CESARSTWO I PAPIESTWO WYSTAWIONE NA LICYTACJĘ

W Rzymie, owładniętym przez anarchię, każde z rywalizujących stronnictw pragnęło narzucić własnego kandydata na tron papieski. Panowały gwałt i przemoc. W okresie pięciu ostatnich miesięcy 897 roku trzej papieże zniknęli jeden po drugim: w sierpniu Stetan VI, ofiara spiskowców, którzy wtrącili go do więzienia i udusili: w listopadzie Roman, zdetronizowany w niewyjaśnionych okolicznościach: w grudniu, 20 dni po wyborze, Teodor II prawdopodobnie również zamordowany. Inni papieże zniknęli w podobny sposób, jak na przykład w maju roku 928 Jan X (914-928), skazany na śmierć w więzieniu, gdzie wtrącili go nowi spiskowcy.

więcej

NARODZINY ORTODOKSJI CZ. 2

W roku 867 spisek położył kres życiu Michała Pijaka. Jego zabójca, Bazyli I Macedończyk (867-886), nie posiadał żadnego tytułu do korony. Sądził, iż aby stworzyć pozory legalności swojej władzy, będzie zręcznie poprosić papieża o jej uznanie. Z tym zamiarem zamknął Focjusza w klasztorze, przywrócił Ignacego na tron patriarszy i zwrócił się do papieża Hadriana II z prośbą o podjęcie wszelkich kroków dla przywrócenia duchowej łączności między Kościołem wschodnim a Kościołem rzymskim. Sprawa była o tyle doniosła, że upadek pod ciosami muzułmańskiego najeźdźcy patriarchatów Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii spowodował wyjątkowy wzrost znaczenia siedziby konstantynopolitańskiej. Hadrian II odpowiedział na apel Bazylego Macedończyka, zwołując do Konstantynopola w roku 869 ósmy sobór powszechny, ostatni, jaki odbył się na Wschodzie. Sobór przywrócił na pewien czas jedność Kościoła, potwierdzając prymat Rzymu: umocnił Ignacego na stanowisku patriarchy i przeniósł Focjusza do stanu świeckiego.

więcej

PAŁACE I BUDYNKI ADMINISTRACJI KURIALNEJ CZ. 2

Tak więc administracja Kurii Rzymskiej jest bardzo rozproszona po Rzymie. W Mieście Watykańskim znajdują się jedynie Sekretariat Stanu, Papieska Rada Środków Przekazu Społecznego, Papieska Rada „Cor Unum”, koordynująca działanie służb charytatywnych Kościoła, służby gospodarcze i finansowe, niektóre urządzenia techniczne oraz filmoteka. W Pałacu Świętego Ofi- cjum mieszczą się: Kongregacja Nauki Wiary, Międzynarodowa Komisja Teologiczna oraz Komisja Biblijna. Kongregacja Ewangelizacji Narodów zajmuje ciągle dawny pałac Kongregacji Rozkrzewiania Wiary na placu Hiszpańskim. Trybunały i sądy kościelne – Sygnatura Apostolska, czyli kościelny sąd kasacyjny, i Rota Rzymska – obradują w Pałacu Kancelarii, pod numerem 1 na placu Kancelarii, Kongregacja Kościołów Wschodnich mieści się w palazzo dei Convertendi, pod numerem 34 przy via della Conciliazione. Pozostałe dykasterie urzędują w dwóch budynkach położonych naprzeciw siebie pod numerami 3 i 10 na placu Piusa XII. Sekretariaty, komisje, rady i inne służby znajdują się w pałacu św. Kaliksta na Zatybrzu pod numerem 16, na placu Św. Kaliksta, a Naczelna Dyrekcja studia Radia Watykańskiego przy piazza Pia. Takie rozproszenie jest niekorzystne dla Stolicy Apostolskiej i krępujące dla państwa włoskiego. Nic więc dziwnego, że niekiedy rozlegają się głosy, domagające się rewizji Układów Laterańskich.

więcej

KAROL WIELKI W RZYMIE

Trwało jeszcze oblężenie Pawii, gdy Karol Wielki postanowił udać się do Rzymu, aby spędzić tam Wielkanoc. Przybył do Wiecznego Miasta rankiem w Wielką Sobotę, 2 kwietnia 774 ro ku. Na schodach atrium Bazyliki Sw. Piotra oczekiwał go papież Hadrian. Król Franków chciał postąpić jak inni pielgrzymi, wchodzący na kolanach po schodach Bazyliki i całujący próg. Później dopiero zgodził się na przyjęcie przez papieża z honorami należnymi swojej randze. Hadrian zaprowadził go do konfesji. Papież i król zeszli sami do grobu Księcia Apostołów, aby odmówić tam modlitwę. Informacje zawarte w Liber Ponti- iicalis, która poświęciła kilka linijek tej nabożnej pielgrzymce ad corpus beati Peiri (do ciała błogosławionego Piotra) podają, że wówczas było jeszcze rzeczą możliwą,’oczywiście w sytuacji wyjątkowej, zejść aż do grobu św. Piotra.

więcej

Jak rozpoznać najlepszą pizzę

Każdy obywatel włoch może zgodnie potwierdzić, że najlepsze i najsmaczniejsze pizze można zjeść we Włoszech na południe od Rzymu. Pizza musi być przecież miękka, na cienkim, dobrze wyrośniętym cieście i aromatyczna...

więcej

Jak się ubrać do Watykanu

Wybierając się do Watykanu na wycieczkę, musimy wziąść pod uwagę to że jest to miejsce święte i musimy wiedzieć jak się stosownie ubrac aby móc swobodnie zwiedzać to miasto...

więcej

Wydarzenia opisane przez Tacyta

Jesteśmy w posiadaniu wiarygodnych świadectw o tym ponurym okresie historii. Dwa z nich zasługują na szczególną uwagę, gdyż pochodzą od pisarzy z odmiennych środowisk, Tacyta i papieża św. Klemensa. Tacyt miał zaledwie 19 lat, gdy rozgrywały się opisywane przez niego wydarzenia. Nie wiemy, czy był ich świadkiem, lecz gdy pisał swoje Annales (Roczniki), miał możność wypytywania tych, którzy je przeżyli. Papież z lat 88-97, a więc trzeci następca św. Piotra, którego najprawdopodobniej znał, św. Klemens, był Rzymianinem i jego bez wątpienia można uważać za bezpośredniego świadka wydarzeń26. Chcąc ogólnikowo podać liczbę ofiar prześladowań rozpoczętych przez Nerona, Tacyt i św. Klemens używają dokładnie tego samego wyrażenia: „ogromne mnóstwo ofiar”. Wiele oznak pozwala przyjąć, że olbrzymia liczba żyjących w stolicy chrześcijan zapłaciła ciężką daninę za zbrodnicze szaleństwo, jakim potrafił Neron zarazić Rzymian. Wiemy, iż donosy napływały o tyle łatwiej, że przed rokiem 64 chrześcijanie żyli w atmosferze względnego spokoju, pozwalającego im na nieorganizo- wanie konspiracji, która będzie cechowała Kościół rzymski przez następne dwa i pół wieku. Szerszy ogół nie znał ich przynależności wyznaniowej. Wiemy również, że od czasów panowania Klaudiusza policja kontrolowała szczególnie skrupulatnie żydowskie środowisko Rzymu, głównie na Zatybrzu, dzielnicy wstrząsanej okresowo niesnaskami między Żydami przywiązanymi do prawa mojżeszowego i judeochrześcijanami. Nietrudno zatem było znać tych ostatnich. Niektórzy autorzy utrzymują zresztą, że w takich okolicznościach aresztowany został św. Piotr.

więcej

Karnawał we Włoszech

Coroczny karnawał we Włoszech ma bardzo dalekie korzenie, a w dzisiejszych czasach praktycznie każde miasteczko na swoje własne tradycje związane właśnie z radosną zabawą i różnymi przebierankami i maskaradami...

więcej

Muzyka włoska

Większośc wielkich artystów wywodzi się właśnie z Włoch, z kraju gdzie jest wysoki poziom kultury. W tym kraju narodziło się europejskie malarstwo, architektura i muzyka, z Włoch również wywodzi się wspaniała opera...

więcej

Nadopiekuńcze włoskie matki

We Włoszech mężczyzna bardzo poźno opuszcza dom rodzinny, jest to zazwyczaj po czterdziestce. Włosi mają problem z usamodzielnieniem się, wyrwaniem spod matczynych skrzydeł, bo… tak jest po prostu wygodnie...

więcej

Piosenki włoskie

Język włoski jest tak melodyjny, że z dużą przyjemnością słucha się piosenek wykonanych po włosku. Współczesna muzyka włoska nadaje się znakomicie na romantyczne spotkania we dwoje...

więcej