ARIANIZM I SOBÓR NICEJSKI CZ. 2

Usunięty z gminy rzymskiej, założył odrębną wspólnotę wyznaniową. W poglądach filozoficznych był gnostykiem przyjmującym dualizm Boga sprawiedliwego (St. Testament) i Boga dobrego (N. Testament), który przez pozorne wcielenie objawił się w Chrystusie (przyp. tłum.).

Montan z Artabanu we Frygii, który ogłosiwszy się w 156 r. wysłannikiem Ducha Sw., przygotowywał chrześcijan na bliskie przyjście (paruzję) Chrystusa. Żądał on od swoich zwolenników surowej ascezy (przyp. tłum.)

Kościoła78. Legaci papiescy nie kierowali obradami soboru, którego przewodnictwo zastrzegł Konstantyn dla swoich przedstawicieli. Jednak autorytet Sylwestra przeważył, zwłaszcza w sprawie redakcji wyznania wiary, zwanego Credo Nicejskim, które potwierdza jedność i współistotność osób boskich w Trójcy, oraz w sprawie przyjęcia kanonów dyscyplinarnych.

Potępienie Ariusza przez Sobir Nicejski wyjaśniło sprawę, nie rozwiązując jednakże problemu. Arianie pozostali na swych stanowiskach, a władza cesarska nie uczyniła niczego, aby zmusić ariańskich biskupów i duchownych do posłuszeństwa. Przeciwnie – prawowici biskupi, solidaryzujący się z papieżem, zostali usunięci i wypędzeni przez arian ze swych siedzib biskupich, i nie było żadnej interwencji ze strony cesarza. Po śmierci Konstantyna w roku 337 na tron cesarski wstąpili jego synowie, na Zachodzie – Konstantyn II (337-340), następnie Konstans (340-350), na Wschodzie Konstancjusz (337-361). Ten ostatni, który stał się jedynym cesarzem po śmierci Konstansa, uległ wpływom ariańskiego biskupa Euzebiusza z Nikomedii, głowy Kościoła heretyckiego. Nowy cesarz udzielił poparcia arianom i, aby się im przypodobać, wygnał przeszkadzających mu prawowiernych biskupów, poczynając od papieża Liberiusza (352-366), któremu brakowało stanowczości w zwalczaniu herezji. Arianizm wydawał się triumfować, chociaż cierpliwa akcja wysłanników nieszczęsnego Liberiusza pozwoliła na pojednanie z Rzymem biskupów i duchownych owładniętych herezją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>