Aktualności

Data: 2014-02-04

Nowe funkcje i usprawnienia

W ostatnich tygodniach wprowadziliśmy w systemie wiele usprawnień i nowości, o które prosili nasi Użytkownicy. Najważniejsze zmiany są w obrębie tematów i planów zajęć.

Poniżej lista najważniejszych zmian:
- możliwość wysyłania wiadomości do uczniów przez nauczyciela przedmiotu (do tej pory mógł tylko wychowawca)
- możliwość dodawania wiadomości klasowych przez nauczyciela przedmiotu w klasie
- numerowanie lekcji z danego przedmiotu
- wpisywanie tematów i frekwencji tylko na lekcji o numerze odpowiadającym planowi zajęć
- opcja wliczania plusów i minusów do średniej
- możliwość przypisania kolorów do kategorii oceniania - będą widoczne na kartkach na zebranie
- obsługa zastępstw - wybór nauczyciela i wysłanie powiadomień do uczniów i rodziców klasy
- odwoływanie zajęć - wysłanie powiadomień do uczniów i rodziców

Data: 2011-03-03

Promocja!

Wszyscy nowi użytkownicy naszego e-dziennika otrzymują przedłużenie okresu próbnego do końca września.

Jak co roku w ramach wiosennej promocji wydłużamy okres próbny systemu, zarówno dla szkół, jak i pojedynczych wychowawców.

Wydłużony okres próbny pozwoli na przetestowanie możliwości systemu w całym semestrze, obejmując również zakończenie roku szkolnego. Promocja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami dla użytkowników.

Zapraszamy do rejestracji.

Data: 2010-09-15

Nowości w TopSzkole

Odpowiadając na prośby i sugestie użytkowników wprowadziliśmy kilka nowych funkcji.

W ramach tego pakietu zmian, wprowadziliśmy kilkanaście usprawnień oraz kilka nowych funkcji, o które prosili nasi użytkownicy. Wśród nich znajdują się między innymi:
- dodawanie opisów dla ocen cząstkowych (czyli np. informację z jakiej partii materiału jest ocena)
- możliwość zablokowania przez dyrekcję edycji ocen i frekwencji dla wybranych grup użytkowników (pełnomocników, wychowawców, nauczycieli)
- możliwość dodania trzeciego i czwartego nauczyciela przedmiotu

Data: 2010-08-24

Co rodzice myślą o e-dzienikach?

Przedstawiamy opinie rodziców na temat dzienników elektronicznych opublikowane ostatnio w prasie internetowej.

Aż 85% spośród ankietowanych rodziców stwierdziło, że dzięki e-dziennikowi wie więcej na temat ocen i frekwencji swojego dziecka. Oto link do pełnego artykułu "Jak rodzice oceniają dzienniki elektroniczne": przejdź do artykułu.

E-dziennik remedium na wagary - tak twierdzą dyrektorzy szkół we Wrocławiu oraz rodzice w tym mieście. Oto link do pełnego artykułu: przejdź do artykułu.

Data: 2010-08-23

Nowa wersja systemu - rok szkolny 2010/2011

Zainstalowana została nowa wersja systemu na rok szkolny 2010/2011. Ponadto zakończyliśmy przenosiny na nowy serwer i dodaliśmy obsługę szyfrowania SSL.

W ramach tej wersji, oprócz zmian czysto technologicznych jak zmiana serwera i obsługa szyfrowania połączenia bezpiecznym protokołem SSL, dodanych zostało kilka nowych funkcji, rozszerzających dotychczasowe możliwości, a także wiele usprawnień. Poniżej lista najważniejszych nowości:
- powiadomienia e-mail dla rodziców (zmiana ocen)
- dodanie wykresów dla statystyk
- dodanie ocen opisowych dla klas 1-3 szkoły podstawowej
- możliwość wyboru wielkości czcionki na kartkach i zestawieniach
- ulepszone wyświetlanie obecności ucznia.

Data: 2010-05-04

Platforma oświatowa

Wprowadzamy do oferty platformę oświatową dla gmin, miast i powiatów, która będzie stanowić rozszerzenie dziennika elektronicznego TopSzkola.pl.

Platforma oświatowa jest nową ofertą skierowaną do jednostek samorządowych. Umożliwia nowoczesną i w pełni zinformatyzowaną obsługę oświaty. Zawiera dodatkowe moduły, które rozszerzają funkcjonalność dziennika elektronicznego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na osobnej stronie.

Data: 2010-03-17

Promocja!

Wszyscy nowi użytkownicy otrzymują przedłużenie okresu próbnego do 6 miesięcy.

Wydłużony okres próbny pozwoli na przetestowanie możliwości systemu w całym semestrze, obejmując również zakończenie roku szkolnego. Promocja nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami dla użytkowników.

Zapraszamy

Data: 2010-02-28

Nowa wersja systemu

Zainstalowana została nowa wersja na II semestr roku szkolnego 2009/2010, w której zawarto kilka nowych funkcji i usprawnień, a także nowe elementy graficzne.

Podczas pracy nad tą wersją skupialiśmy się bardziej na istniejących już funkcjonalnościach i ich usprawnieniu niż na wprowadzaniu nowości. Dzięki temu poszczególne części systemu są bardziej dopracowane. Uwzględniliśmy też niektóre nadesłane uwagi.

Poniżej lista najważniejszych zmian i nowości:
- automatyczna obsługa faktur VAT i ProForma
- statystyki sumaryczne wszystkich klas w szkole
- prezentacja frekwencji z podziałem na tygodnie
- możliwość przeniesienia ucznia do innej klasy
- możliwość przypisania drugiego nauczyciela do przedmiotu
- nowe elementy graficzne

Data: 2009-10-20

Matura międzynarodowa

Od dnia dzisiejszego dziennik elektroniczny TopSzkola.pl może być stosowany również w szkołach przygotowujących do matury międzynarodowej.

Nowa funkcjonalność obejmuje wpisywanie ocen cząstkowych i końcowych w skali 1-7 - dla matury międzynarodowej, co pozwala na korzystanie z systemu szkołom przygotowującym do niej.

Ponadto wprowadzonych zostało kilka dodatkowych usprawnień jak przeniesienie wpisywania frekwencji na przedmiotach na osobną stronę czy zaznaczanie obecności wszystkich uczniów jednym przyciskiem.

Data: 2009-09-04

Edycja ocen

Od dzisiaj można wprowadzać oceny punktowe i definiować własne kategorie oceniania wraz z odpowiadającymi im wagami.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie punktowym systemem oceniania, daliśmy użytkownikom możliwość wyboru sposobu wpisywania ocen między tradycyjnym a punktowym.
Ponadto oceny cząstkowe z każdego przedmiotu mogą mieć teraz swoje własne kategorie oceniania z przypisanymi im wagami, które pozwalają na obliczenie średniej ważonej.

Data: 2009-08-31

Monitoring systemu

Nawiązaliśmy współpracę dotyczącą monitorowania naszych serwerów z firmą Monity, co zapewni wysoką dostępność i niezawodność systemu.

Współpraca z firmą Monity zapewni nam w pełni profesjonalny całodobowy monitoring serwerów systemu. Gwarantuje to szybką reakcję w przypadku wykrycia awarii i przywrócenie systemu do działania.

Monitoringiem objęte zostaną również strony i serwisy szkół, które zostały umieszczone na naszych serwerach.

Data: 2009-08-12

Wersja mobilna

Dzisiaj uruchomiona została wersja mobilna systemu TopSzkola.pl, która jest dostępna dla telefonów komórkowych pod adresem mobi.TopSzkola.pl.

Wersja mobilna udostępnia dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i uczniom najważniejsze informacje jak ogłoszenia, plany zajęć i wiadomości nawet gdy nie mają dostępu do komputera. Dla rodziców i uczniów dostępne są dodatkowo oceny i frekwencja.

Jest dostosowana do współpracy również ze starszymi modelami telefonów, które obsługują protokół WAP 1.3, dzięki czemu zdecydowana większość użytkowników będzie mogła z niej korzystać. Zapraszamy do zapoznania się z nią.

Data: 2009-08-08

Nowa wersja systemu - rok szkolny 2009/2010

Zainstalowano nową wersję systemu na rok szkolny 2009/2010, która może zastąpić w szkole dziennik papierowy. Zawiera wiele nowych funkcji i usprawnień.

Razem z tą wersją dodano następujące nowe funkcjonalności: tematy zajęć, wpisywanie obecności przez nauczyciela, programy nauczania, samorządy klasowe i rady rodziców, hospitacje, wycieczki i wydarzenia, rejestrację operacji na ocenach i frekwencji.

Rozszerzonych i usprawnionych zostało też wiele spośród wcześniej dostępnych funkcji jak generowanie haseł czy statystyki. Przeprowadzony został też facelifting wizualny.

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją systemu.

Zespół TopSzkola.pl

Data: 2009-05-14

Nowa wersja systemu

Zainstalowana została nowa wersja systemu, w której wprowadzono wiele poprawek i rozszerzeń. Zawiera zaprojektowane od nowa moduły: archiwum i przedmioty.

Ponadto pojawiła się możliwość wpisywania ocen przez nauczycieli bez wychowawstwa.

Data: 2009-01-19

Dziennik elektroniczny może już zastąpić papierowy!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.01.2009 r., dziennik elektroniczny może zastąpić tradycyjny dziennik papierowy. Projekt rozporządzenia można znaleźć tutaj.

Jednocześnie informujemy, iż TopSzkola.pl od września 2009 roku będzie spełniać niezbędne do zastąpienia dziennika papierowego wymagania.

Data: 2009-01-12

Zestawienia są dostępne

Od dzisiaj dla dyrektorów i wychowawców dostępna jest nowa funkcja: tworzenie zestawień. Pozwoli ona na lepsze i szybsze przygotowanie się do konferencji czy zebrań.

W przypadku dyrektora zestawienia obejmują dane uczniów, rodziców i wychowawców wszystkich klas w szkole.

Natomiast u wychowawcy zestawienia obejmują dane uczniów i rodziców jego klasy.

Dostępne są dwie formy zestawień: tabela i lista.

Data: 2008-11-22

Promocja!

Ze względu na to, że pierwszy semestr roku szkolnego jest już w trakcie, zdecydowaliśmy, że do końca lutego 2009 ze wszystkich funkcjonalności systemu można korzystać za darmo.

Ze względu na to, że pierwszy semestr roku szkolnego jest już w trakcie, zdecydowaliśmy, że do końca lutego 2009 ze wszystkich funkcjonalności systemu można korzystać za darmo.

Data: 2008-11-20

Startujemy!

W dniu 20 listopada 2008 roku system TopSzkola.pl rozpoczął swoją działalność w sieci.

W dniu 20 listopada 2008 roku system TopSzkola.pl rozpoczął swoją działalność w sieci.

Copyright © 2008–2015 CodeTraxxPolityka prywatnościKontakt