Monthly Archives Grudzień 2018

CESARSTWO I PAPIESTWO WYSTAWIONE NA LICYTACJĘ

W Rzymie, owładniętym przez anarchię, każde z rywalizujących stronnictw pragnęło narzucić własnego kandydata na tron papieski. Panowały gwałt i przemoc. W okresie pięciu ostatnich miesięcy 897 roku trzej papieże zniknęli jeden po drugim: w sierpniu Stetan VI, ofiara spiskowców, którzy wtrącili go do więzienia i udusili: w listopadzie Roman, zdetronizowany w niewyjaśnionych okolicznościach: w grudniu, 20 dni po wyborze, Teodor II prawdopodobnie również zamordowany. Inni papieże zniknęli w podobny sposób, jak na przykład w maju roku 928 Jan X (914-928), skazany na śmierć w więzieniu, gdzie wtrącili go nowi spiskowcy.

więcej

NARODZINY ORTODOKSJI CZ. 2

W roku 867 spisek położył kres życiu Michała Pijaka. Jego zabójca, Bazyli I Macedończyk (867-886), nie posiadał żadnego tytułu do korony. Sądził, iż aby stworzyć pozory legalności swojej władzy, będzie zręcznie poprosić papieża o jej uznanie. Z tym zamiarem zamknął Focjusza w klasztorze, przywrócił Ignacego na tron patriarszy i zwrócił się do papieża Hadriana II z prośbą o podjęcie wszelkich kroków dla przywrócenia duchowej łączności między Kościołem wschodnim a Kościołem rzymskim. Sprawa była o tyle doniosła, że upadek pod ciosami muzułmańskiego najeźdźcy patriarchatów Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii spowodował wyjątkowy wzrost znaczenia siedziby konstantynopolitańskiej. Hadrian II odpowiedział na apel Bazylego Macedończyka, zwołując do Konstantynopola w roku 869 ósmy sobór powszechny, ostatni, jaki odbył się na Wschodzie. Sobór przywrócił na pewien czas jedność Kościoła, potwierdzając prymat Rzymu: umocnił Ignacego na stanowisku patriarchy i przeniósł Focjusza do stanu świeckiego.

więcej