Monthly Archives Lipiec 2018

KAROL WIELKI W RZYMIE

Trwało jeszcze oblężenie Pawii, gdy Karol Wielki postanowił udać się do Rzymu, aby spędzić tam Wielkanoc. Przybył do Wiecznego Miasta rankiem w Wielką Sobotę, 2 kwietnia 774 ro ku. Na schodach atrium Bazyliki Sw. Piotra oczekiwał go papież Hadrian. Król Franków chciał postąpić jak inni pielgrzymi, wchodzący na kolanach po schodach Bazyliki i całujący próg. Później dopiero zgodził się na przyjęcie przez papieża z honorami należnymi swojej randze. Hadrian zaprowadził go do konfesji. Papież i król zeszli sami do grobu Księcia Apostołów, aby odmówić tam modlitwę. Informacje zawarte w Liber Ponti- iicalis, która poświęciła kilka linijek tej nabożnej pielgrzymce ad corpus beati Peiri (do ciała błogosławionego Piotra) podają, że wówczas było jeszcze rzeczą możliwą,’oczywiście w sytuacji wyjątkowej, zejść aż do grobu św. Piotra.

więcej